Nyhedsindlæg

Pullerter i gadebilledet

Sådan balanceres mellem et sikkert og et attraktivt bymiljø

Balancen mellem et sikkert og et attraktivt miljø opfattes af mange og især byplanlæggere som et dilemma. NCPC – en amerikansk regeringskommission med speciale i byplanlægning –  har udgivet en større vejledning, hvori de fastslår, at forskellige sikringselementer kan øge sikkerheden og samtidig være med til at gøre bybilledet mere attraktivt. F.eks. kan pullerter i gadebilledet designes på en sådan måde, at både økonomi, stil, sikkerhed og det åbne miljø tilgodeses. Læs artiklen, der giver nye bud på, hvordan vort bymiljø kan sikres på en sådan måde, at der bliver plads til både mennesker og sikring.

Det åbne rum eller sikkerhed
Når vi taler om byudvikling og planlægning gør to modsatrettede interesser sig gældende. På den ene side har den offentlige plads fået et come-back. Forskning bekræfter, at gågader og åbne pladser leder til sunde og attraktive byer. Levende bybilleder engagerer folk til at gå, spille, spise og handle, hvilket fører til mange fordele. En gåtur fremmer individuel sundhed og aktivitetsniveauet på gågaden   giver den lokale forretning og økonomi et løft. Men i samme øjeblik som dette løft finder sted, rapporterer medierne om terrorangreb. Så her er udfordringen: At sørge for tryghed samtidig med, at der ikke gives køb på det offentlige, sikre og indbydende rum.

 

Køretøjsangreb har fremtvunget en løsning
De seneste år har vi set en stigning i køretøjsangreb, desværre. I året 2017 så man det største antal køretøjsangreb mod fodgængere over hele verden, med syv separate hændelser, der dræbte 50 mennesker og skadede mere end 100.

Forskning i USA har fokuseret på måder, hvorpå man kan sikre områder mod disse angreb uden at få folk til at føle, at de bor i en bunker. Hegn og vægge kan forhindre køretøjer i at komme tæt på, men de lukker også gaden og giver følelsen af ​​at bo i en militariseret zone. I stedet har løsningen været at installere barrierer, der tillader fodgængertrafik, mens man stopper køretøjer. Hvilke barrierer kommer jeg nærmere ind på senere.

 

En omkostningseffektiv løsning
Ingen by ønsker at omdanne sig til en fæstning. Ingen by ønsker at ødelægge det pulveriserende samfund, der arbejdes så hårdt på for at beskytte og pleje via sikkerhedsforanstaltninger. Og ingen by har uanede muligheder økonomisk set.
Men en følelse af sikkerhed er vigtig for at vi i fulde drag kan nyde ​​det offentlige rum. Så hvad gør vi?

 NCPC i USA
I 2007 udgav et bureau tilhørende den amerikanske regering et omfattende vejledning omhandlende sikkerhed og design i bymiljøet.

“Good urban design requires expertise in many disciplines including urban planning, architecture, landscape architecture, engineering, public policy, land use law, and social psychology . Through the use of these disciplines, it creates functional, sustainable, lively, and engaging places and improves the quality of life for the people who live and work there .” https://www.ncpc.gov/topics/security/

Vejledningen beskriver balancen mellem sikkerhed, design og brugervenlighed. For at imødekomme begge behov beskriver vejledningen en række forskellige elementer, der kan forstærkes for at fremskaffe barrierer mod køretøjer uden at genere brugerne eller ødelægge landskabet. Fælles offentlige faciliteter som siddepladser, drikkevandskilder, cykelparkering, planter, vægge og dekorative hegn kan forstærkes for at danne en perimeter. Trafikstyringselementer som gadelys, trafiktavler og pullerter kan også være diskrete sikkerhedselementer.

 

Sådan griber USA sagen an
Dokumentet fra NCPC antyder, at en blanding af barrierer normalt er det bedste valg, når et område skal sikres. Gentagelse af et enkelt element anses som værende dårligt design, der kan gøre sikkerhedsfunktionerne mere indlysende og mindre indbydende. Et gentagende element gøres visuelt interessant ved at indbygge andre elementer i et projekt:  For eksempel kan en række pullerter blandes med gadelys, hegn, skraldespande, siddepladser og skiltning i en lignende eller komplementær stilart for at skabe en sammenhængende visuel interesse, samtidig med at perimetersikringen bliver bedre.

Hvis du ændrer typerne af barrierer, kan det også betyde, at du ændrer ​​sikkerhedsniveauerne, afhængigt af hvor en barriere er placeret! Så pas på.

 

Pullerter i gadebilledet
Altså: Godt design blander forskellige elementer som pullerter, gadelys, siddepladser, skilte og hegn i komplementære stilarter.

Pullerter i gadebilledet findes i en række forskellige stilarter, der kan matche arkitekturen og designet af ​​næsten ethvert bybillede, herunder supplere eller udgøre en del af funktioner som bænke, borde, standere etc. Som barriere er der også et psykologisk aspekt ved pullertens tilstedeværelse. De skaber en forventning om adfærd, og enhver form for afvigelse uden for denne norm påkalder sig opmærksomhed.

 

Crash-testet pullert
Taler vi om torvet, gågaden eller en anden åben plads, der skal beskyttes mod trafik som fx lastbiler anvendt som våben, gør følgende sig gældende. Det er her nødvendigt at sikre med pullerter eller lignende, der i forvejen er crash-testet – altså skal man påvise af pullerten fx kan modstå et bestemt tryk og stoppe en lastbil. Alle vore højsikringsprodukter er certificeret til højeste niveau i overensstemmelse med britisk standard PAS 68 (7,5 t ved 80 km / t) eller amerikansk standard ASTM F 2656 / DOS (6,8 t ved 80 km / t) eller IWA 14-1 (7,2 t 80 km / t).

 

 

SafetyFlex pullerter
Vor nyeste Pullert SafetyFlex, som kan indbygges og designes efter behov, er PAS 68 og IWA testet/certificeret og funktionel samtidig med, at den kan beskytte et område, hvor store grupper af mennesker samles. Den er diskret, og du opdager den først, når du begynder at kigge efter pullerter – pludselig ser du dem overalt som beskyttelse af butiksfronter, ved parkeringspladser, som displays og bænke på offentlige pladser. En terrorists målsætning er at forårsage så meget skade som muligt ved et angreb.  Med disse pullerter i gadebilledet,  kan du øge sikkerheden samtidig med, at en smuk landskabsforbedring sikres.

 

Lad os få en dejlig, attraktiv by
Når man planlægger byområder, er det først og fremmest vigtigt at beskytte folk, men det er næsten ligeså vigtigt at værne om den vitalitet, der tilskynder til engagement uden at tillade en kultur af frygt.  Når det er muligt, giver sikkerhed ved hjælp af indbydende faciliteter, såsom siddepladser, grønne områder, cykelstativer eller vandfontener – byplanlæggere mulighed for at ”angribe” design og sikkerhedsproblemer på en holistisk måde. SafetyFlex pullerten er som skabt til dette både hvad angår design og funktionalitet.

* NCPC is a founding member of Capitals Alliance, an international forum of planners and designers in capital cities around the world.

 

Vil du vide mere om vore pullerter SafetyFlex og pullerter i gadebilledet ring på tlf. +45 7010 0088
eller find sikringskonsulenten for dit område.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.