Slagelse modellen

Kundens forespørgsel?

○ Affaldsgård etableres bl.a.for at undgå ildebrande
○ Opfyldelse af DBI’s vejledning 29

Slagelse modellen

Vanskeligheder:

Ingen

Leverede produkter:

Gitterhegn af typen GZK
Ganglåge med GZK udfyldning

Hvorfor fik vi ordren:

Kommentar:

Kasper Nygaard Petersen fortæller: ” Tilbagemeldingerne er supergode, og der er tilfredshed med funktionen. Slagelse Modellen er nu etableret tre forskellige steder – og der er allerede forespørgsler fra kolleger i andre kommuner”.

Produkter i denne case:

Gitterhegn GZK
Ganglåge

Yderligere oplysninger:

Slagelse modellen Lemfældig omgang med affaldscontainere samt påsætning af ildebrande i disse var desværre blevet en udfordring for Slagelse Kommune. Det fik Kasper Nygaard Petersen og Slagelse Kommune til at kreere en løsning, der kunne imødekomme både forsikringskrav, vejledning nr. 29 fra DBI samt lægge låg på urostifterne med hang til brandstiftelse. Det skal være umuligt at flytte containeren for sjov En modulopbygget containergård med plads til 2-6 700 liters containere blev kreeret via et gitterhegn i 1 meters højde hele vejen rundt. Containergården er aflåst, således brugeren ikke kan flytte containeren, medens skraldemændene har adgang via en nøgle og dermed hurtigt kan låse sig ind i affaldsgården. Højden på gitterhegnet gør det let for beboeren at tømme affald i containeren. Opfyldelse af DBI’s vejledning Affaldsgårdene er etableret i henhold til DBI’s (Dansk Brandteknisk Institut) vejledning nr. 29 – placeret mindst 5 meter fra bygninger, hvilket gør, at en påsat brand i en container ikke har de samme store konsekvenser for beboelsesejendommene som tidligere, hvor man frit kunne skubbe containere ind til bygningerne. Forsikringsselskabet Selvfølgelig stiger præmien hos et forsikringsselskab – hvis man har oplevet brande og frygter flere. Løsningen her har skabt ro, og præmien eskalerer ikke.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.