Ratkaisut

GPP – Turvaa ihmisille, kiinteistöille ja omaisuudelle

Ratkaisumme ovat monipuolisia ja niiden sovellusalueet miltei rajattomat: kuka tai mikä tahansa suojelua tarvitseva on hyvissä käsissä luottaessaan fyysisen turvallisuuden asiantuntijoihimme.  Me tarjoamme täydellisen teknisen ratkaisun ihmisten, alueen ja kiinteistöjen suojaamiseen riippuen uhkatekijöistä sekä halutusta turvan tasosta ja tyypistä.

Yli 65 vuoden kokemuksella tarjoamme täydellisen yhden luukun periaatteen kaikille asiakkaillemme – yksittäisistä tuotteista aina täydellisiin turvallisuuskonsepteihin. Konsultoinnin ja asennusten lisäksi asiakkaamme palvelu sisältää suunnittelun, ylläpidon, huollon sekä integroinnin asiakkaan turvallisuusratkaisuihin.

Alla lisää ratkaisuistamme sekä kattava yleiskatsaus tärkeimmistä turvallisuusalan alueista, joilla Perimeter Protectionin teknologiaa käytetään. Mikäli etsit jotain tiettyä tai yksilöllistä ratkaisua voit ottaa meihin suoraan yhteyttä!

Teollisuus

Teollisuusalueilla on hyvin monenlaisia turvallisuus- ja kehäsuojaustarpeita. Riippuen teollisuusalasta ja alueilla olevien tavaroiden ja tuotteiden herkkyydestä, kohdataan erilaisia haasteita, miten alueet turvataan, rakennukset suojataan ja lakia noudatetaan. Yksi asia on varma: pelkkä aita ei enää riitä.  Tarvitaan riittävä turvallisuusteknologia yhdessä kattavan turvallisuuskonseptin kanssa. Jos haluat suojella teolliset alueet pysyvästi ja olla aina valmistautuneena mahdollisiin uhkiin, kannattaa luottaa GPP:n asiantuntemukseen.

Kaupungit & Julkiset alueet

Tuotteemme ja turvakonseptimme tukevat kuntien, kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien, suunnittelutoimistojen ja rakennuttajien työtä suunnitella ja rakentaa turvallisia ympäristöjä. Julkisilla paikoilla, jossa on suuria joukkoja ja joissa ihmisten ja liikennevälineiden liikkuminen on epäsäännöllistä, on jo suunnitteluvaiheessa käytettävä kaikkein kehittyneimpiä teknologioita. Koska uhka ajoneuvojen käytöstä terroristisissa iskuissa lisääntyy, kasvaa myös tarve turvaratkaisuille. Hyödynnä GPP:n kokemus tuotekehityksessä, asennuksissa ja turvaratkaisujen konseptuaalisessa soveltamisessa. Varmistetaan julkisten paikkojen turvallisuus yhdessä!

Lentoasemat

Kattavat turvallisuuskonseptit ovat korvaamattomia kaikilla lentoasemilla. Tyypillisesti siellä on paljon henkilö- ja ajoneuvoliikennettä. Kaikenlaista tavaraa ja rahtia käsitellään, ja prosessit ovat tarkkaan aikataulutettuja. Jopa pienellä häiriöllä voi olla vakavia vaikutuksia operatiivisiin prosesseihin ja vielä enemmän, jos tiloihin hyökkäys tai valtuuttamaton tunkeutuminen onnistuu. GPP:llä on vuosien kokemus lentoasemien suojaamisessa ympäri maailmaa. Riippuen lentoaseman koosta ja julkisten tilojen pohjapiirroksesta tuotteemme auttavat hallitsemaan ihmisvirtojen ja ajoneuvojen liikkumista turvallisesti ja tehokkaasti kaikkina aikoina.

Kuljetus & Logistiikka

Varkaudet, ilkivalta ja sabotaasit ovat lisääntyneet. Kuljetettavia tavaroita, kuljetuskalustoa ja ajoneuvoja varastetaan tai vahingoitetaan. Lisäksi logistiikkayhtiöiden mainehaitat ovat merkittävät, kun kuljetuksessa olevat tavarat eivät mene perille, tai viivästyneistä toimituksista joudutaan maksamaan sopimussakkoja. Luotettava kuljetus ja täsmällinen toimitus edellyttää logistiikka-alueiden ja rakennusten täydellistä suojausta. Meille GPP:llä tämän teollisuusalueen tarpeet ovat tuttuja ja kykenemme tarjoamaan parhaat tekniset ratkaisut.

Satamat

Satamat ovat erityisen haavoittuvia alueita. Sillä säilytetään arvokkaita tavaroita ja tuotevarastoja ihmisten perustarpeisiin sekä käsitellään ja varastoidaan vaarallisia materiaaleja usein isoina määrinä. Sen lisäksi valtuuttamattomien henkilöiden ei koskaan pidä päästä sisään sinne ankkuroituihin aluksiin. Tästä syystä merisatamia säännellään tiukoilla kansainvälisillä määräyksillä (ISPS), joissa huomioidaan nopeasti kasvava kansainvälinen organisoitunut rikollisuus ja entistä aggressiivisemman globaalin terrorismin uhka. Vuosien kokemuksella ympäri maailmaa GPP takaa kaikkiin satama-alueisiin liittyvät tehokkaat ja juridisesti yhteensopivat turvakonseptit.

PPG:n uutiskirje

Pysy ajan tasalla kaikesta uudesta PPG:ssä ja turvatekniikan maailmassa Vastaanota uusimmat tiedot ja anna meidän helpottaa sinua seuraamaan teknistä kehitystä ja kansainvälisiä trendejä turvallisuusmarkkinoilla.

Tilaa uutiskirjeemme nyt!

Lähetystöt & Konsulaatit

Suurlähetystöt, konsulaatit ja eri valtionhallinnon virastot ovat houkutteleva kohde erilaisille hyökkäyksille. On aivan välttämätöntä olla valmistautunut ja valmis toimintaan hyökkäysten varalta. Jos hyökkäys onnistuu edes osittain, tai sattuu henkilövahinkoja, syntyy samalla merkittäviä mainehaittoja. Mahdollisesti diplomaattiset suhteet asemamaan ja lähetystön itsenäisen valtion välillä kärsivät. Siksi GPP tarjoaa kattavat kaikkein korkeimman turvan ratkaisut erityyppisten valtionhallinnon rakennusten suojaksi.

Sotilasalueet

Sotilasalueilla ja -tiloissa turvallisuusriskit ovat erityisen korkeat. On monia syitä miksi ne ovat erityisen haavoittuvia: sotilashenkilöstöä ja -materiaalia pidetään kansainvälisen terrorismin pääkohteina ja ovat usein arvokkaita ja kiinnostavat siksi myös varkaita. Lisäksi joukkojen liikkuminen, dokumentit, tietovälineet ja tekniset järjestelmät ovat sotilashallinnon erityisen salassapidon kohteina. Jos hyökkäys onnistuu, seuraukset henkilövahinkoina, materiaalitappioina ja mainehaittoina ovat mittaamattomia. Siksi käytetyn turvallisuusteknologian tulee täyttää kaikkein korkeimmat standardit ja olla testattu kaikkien ajateltavissa olevien uhkien varalta. Aivan kuten GPP:n turvatuotteet!

Vankilat & Rangaistuslaitokset

Vankiloilla ja rangaistuslaitoksilla on erityisiä turvallisuusvaatimuksia: toisaalta vankeja pitää estää pakenemasta ja toisaalta turvallisuus myös toiseen suuntaan on välttämätöntä varmistaa. Ulkopuolelta tulleiden pakenemisen avustusyritysten ehkäiseminen ja kiellettyjen esineiden tai aineiden sisään kuljettamisen estäminen laitoksen sisään on tärkeää. Lisääntynyt yleisön kiinnostus onnistuneiden pakoyritysten jälkeen kasvattaa myös median mielenkiintoa. Siksi koko turvallisuuskonsepti on suunniteltava huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Asennus

Modernin teknologian toiminnallisuus ei riipu ainoastaan tiettyjen tuotteiden turvallisuusominaisuuksista vaan myös virheettömästä asennuksesta. Siksi käytämme kokeneita asennustiimejämme ympäri maailman. Teknikkomme asentavat tuotteemme, valvovat käyttöönottoa ja varmistavat jokaisen komponentin integraation asiakkaan turvallisuusjärjestelmään. Turvaselvitetyt työntekijämme ovat asiantuntijoita niin mekaniikassa, elektroniikassa ja hydrauliikassa ja pitävät huolen, että katkokset prosesseissanne ovat mahdollisimman lyhyitä. Asennuksen jälkeen asiantuntijamme ovat luonnollisesti käytettävissänne ylläpitoa ja huoltoa varten

Pankit & Rahoitus

Pankit, pörssit, rahoitusalan hallintorakennukset ja datakeskukset ovat houkuttelevia kohteita rikollisille tunkeutujille. Niissä säilytetään usein arkaluonteista ja luottamuksellista tietoa, ja hyvin usein myös suuria määriä rahaa tai arvoesineitä. Tuotevalikoimallamme kansainvälisesti sertifioituja korkea turvan tuotteita suojaamme rahoitusalan rakennuksia ulkoisilta tunkeutumisilta. Samaan aikaan tarjoamme turvateknologiaa sisätiloihin estämään valtuuttamattomilta henkilöiltä pääsy erityisen arkaluontoisiin kohteisiin tai tietoihin. Näin rakennukset on yksilöllisesti ja kattavasti suojeltu linjassa erityistoiveidenne kanssa kaikkia mahdollisia uhkia vastaan. Suojaa digitaalinen ja materiaalinen omaisuus yhtä hyvin – hyödynnä GPP:n asiantuntemus!

Stadionit & areenat

Stadionalueiden fyysinen suojaaminen on suunniteltava erityisiä turvallisuusriskejä silmällä pitäen. Isot ihmisjoukot ja pitkät autojonot on pyrittävä suojaamaan ja hallitsemaan niin kohteessa kuin lähialueillakin. Tämä on tärkeää, jotta vältetään paniikin, sekasorron tai ruuhkautumisen syntyminen stadionille. Hätätilanteessa nopea ja sujuva evakuointi on ratkaisevan tärkeää. Läpimenon ja kontrollin varmistaminen samaan aikaan aiheuttamatta turvallisuusaukkoja on osaamisaluettamme. Voit luottaa asiantuntijoihimme!

Voimalaitokset

Viime vuosien aggressiivisen terrorismin lisääntyminen on kasvattanut kriittisen infrastruktuurin turvallisuuskonseptien tarvetta. Tämä koskee myös voimalaitoksia. Itse voimalaitoksen suojeleminen, ihmishenkien suojeleminen vaaroilta ja kokonaisten alueiden suojeleminen energiantuotannon katkoksilta, edellyttää kaikkein korkeimman tason turvallisuusratkaisuja.  Samalla toimialan korkeat turvallisuusvaatimukset täytyy sovittaa yhteen esimerkiksi pelastusviranomaisten, kuten palokunnan tarpeiden kanssa. GPP ei ainoastaan toimita monikerroksisia teknisiä turvallisuusratkaisuja asiakkailleen, vaan on myös välttämätön kumppani turvallisuuskonseptien luomisessa.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.